free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Big Event In Holland, on October 9 and 10, 1999

Gran evento en Holanda, en Octubre 9 y 10,1999

We arrived at the park very early, a bit too early at 8.50 AM. The park opened up at 10.00 AM so we still had some time to go. Luckily we were right in front of the row, and my husband Donald was in a very good mood and entertained the bunch.

We arriveerden vrij vroeg aan de ingang van het park, een beetje te vroeg, nl. om 8u50. Het park ging open om 10 uur, dus hadden we nog wat tijd te doden. Gelukkig was mijn mannetje Donald in een heel goede bui en hij entertainde het voorste gedeelte van de rij.

Wir waren schön früh am eingang den Park, ein bisschen zu früh, schön um 8 Uhr 50. Dass Park ging erst um 10 Uhr offen, also wir hatten noch was zeit übrig. Glücklig hatte mein Mann Donald gute laune und er hat der Leute in unsere nähe unterhalten.

Llegamos al parque muy temprano, un poco demasiado temprano, a las 8:50 AM. El parque habria a las 10 AM y asi teniamos que esperar un poco de tiempo. Afortunadamente logramos estar en la primera fila y mi esposo, Donald, estaba de buen humor y nos entrutuvo mucho.

 

A bit later the line was much longer and it was raining an windy. Even later was de rij al wat langer en het regende en er stond veel wind. Ein bisschen spaëter war die reihe schön viel langer, es fing an zu regnen und es gab viel wind. Un poco mas tarde la linea se hizo muy larga, estaba lloviendo y el viento tambien soplaba.

 

People were very patient when entering the park, no pushing or shoving. 

De mensen bleven netjes bij het binnengaan van het park, geen geduw en gepor.

Die menschen waren alle sehr geduldig beim eintritt der Park, es war kein gedräng.

La gente estaba muy paciente cuando entramos al parque, no empujaban o entraban en tropel. 

We were lead to the big tent were Crystal, Marcus and Flossie were awaiting us. You could buy sets here, either Crystal with Marcus or Crystal with Flossie. So, you had two chances of getting a "Rare" Crystal. But also two chances of ending up with two "Regular" Crystals. Everybody wanted to know real fast whether they were winners or not. Boxes were opened immediately. Now, this is what I call "Crystalmania"

We werden netjes door hekken naar de eerste grote tent geleid, nl. die met Crystal, Marcus en Flossie. Je kon ze als set kopen, of een Crystal met een Marcus, of een Crystal met een Flossie. Zo had je twee kansen om een "Rare" Crystal te krijgen, of natuurlijk ook twee kansen om met een "gewone" Crystal te eindigen. Iedereen wou direct weten of ze de special Crystal gekregen hadden en dus werden de dozen daar onmiddellijk geopend. Dit is wat ik noem: "Crystalmania".

Wir werden zu ein Zelt geleitet wo wir Crystal, Marcus und Flossie kaufen könnten. Mann könnte sie kaufen als set Crystal mit Marcus oder Crystal mit Flossie. So hatte man zwei chancen um ein "rare" Crystal zu bekommen. Man hat naturlich auch die chance um zwei mal ein "normale" Crystal zu bekommen.Jeder wollte dirkt wissen ob er ein "rare" Crystal bekommen hat, also wirden die kartons gleich offen gemacht. Dass ist wass ich "Crystalmania" nenne.

Nos llevaron a una tienda de campana grande donde Crystal, Marcus y Flossie nos estaban esperando. Ahi se podian comprar juegos de Crystal con Marcus, o Crustal con Flossie. Asi teniamos dos chances de obterner la "poco comun" Crystal, pero tambien dos chances de terminar teniendo dos Crystals "regulares". Todos querian saber rapidamente quien era un ganador y quien no. La cajas fueron abiertas inmediatamente. Eso es lo que yo llamo "Crystalmania"

Then we were lead to another part of the tent, and here you could buy all kinds of things, napkin rings, cups, Halloween bags,...  

Van hieruit kwamen we terecht in een ander deel van de tent en hier kon je allerlei dingetjes kopen: servetringen, bekers, Halloween zakjes,...

Danach werden wir nach ein anderes teil der Zelt geleitet und dort könnte mann verschiedene sachen kaufen, serviettenringen, becher, Halloween taschen,...

Entonces nos llevaro a otra parte del pabellon, ahi se podian comprar toda clase de cosas, anillos para servilletas, hasas, bolsas para Halloween....

Next there was a huge place to sit and rest and drink a cup of tea. Manon Thomas was here to explain things and play some games with the guests, members of the club of course. Sorry, no picture of Manon Thomas. She is a well known person here in Holland.

Hierna kwamen we in een groot gedeelte waar je rustig kon gaan zitten, effe bijkomen en een kopje thee of koffie drinken. Manon Thomas was er ook bij en zij vertelde over de beertjes die er vandaag zouden zijn en speelde wat spelletjes met de gasten. Helaas, geen foto van Manon Thomas. In Nederland is zij wel bekend.

Danach kam ein ganz grosses teil wo man sitzen und eine tasse thee oder kaffee trinken könnte. Manon Thomas war auch dabei und sie erzählte über die Bären die alle da sein sollten heute und sie begleite spiele mit den Gasten. Leider kein foto von Manon Thomas, aber sie ist sehr bekannt in Niederlande.

Despues estuvios en un lugar muy grande donde nos podiamos sentar a descansar y tomar una taza de te. Manon Thomas estaba ahi explicando cosas y jugando unos juegos con los miembros del club. Ella es una persona muy conocida aqui en Holanda.

 Then it was off to Dudley, the Paint Your Own Teddie. He was in a box, with three colors of paint and a palette and two brushes. The colors you got in your box were the exact colors that Dudley has. If you wanted to paint him in other colors, you had to buy an extra set of paint for $5.

Volgende stop was Dudley, de Paint Your Own Teddie. Hij zat in een doosje met drie kleuren verf, een palet en twee verfborsteltjes. De kleurtjes die in de doos zaten waren de originele kleuren van de gewone Dudley. Indien je hem wou schilderen in een andere kleur dan kon je nog een setje verf kopen voor 10 gulden.

Nächste stop war Dudley, der "Paint your own" Teddie. Er war in ein karton mit 3 verschiedene farben, eine palette und 2 pinsel. Die farben in der karton waren der orginalfarben von Dudley. Wollte man im in eine andere farbe färben dan könnte man ein extra set farbe kaufen für 10 gulden.

Entonces seguia Dudley, "el osito pintalo tu mismo" Estaba en una caja con pintura de tres colores, una espatula de pintor y dos brochas. Los colores que estabn en la caja era exactamente los mismo que tiene Dudley. Si los queriamos pintar en otros colores se podian comprar unas pinturas por $5.00

(Hey girls, if you recognize yourself here, please contact me)

(He meiden, als je jezelf herkent, neem dan effe contact op met me)

nancy@computer-comfort.demon.nl

 The bear museum. This was quite good actually. There was hardly a waiting time and inside the tent was a kind of Dixieland band entertaining the people. Het berenmuseum. Dit was eigenlijk heel leuk gedaan. Praktisch niet wachten en ondertussen werden we beziggehouden door een Dixieland bandje. Das Bärenmuseum. Das war sehr actueel. Man brauchte nicht lange zu warten und werden unterhalten von ein Dixieland band. El museo de osos era muy bueno. No tuvimos que esperar mucho para entrar en el pabellon, ahi habia una banda de Dixieland entreteniendo a la gente.

 Of course we got to see all the regular ones we already know, but there were also a few special ones on display. For instance: two Julia's (Gloria's), the Charter Membear piece and the other Membear piece, notice the change of color for the dogs too.

En natuurlijk kregen we alle beren te zien, ook die we al kenden, maar er stonden er ook een paar speciale bij. Onder andere: twee Julia's (Gloria's), de Charter beer en de gewone beer. Let even op de verschillende kleur voor het hondje ook.

Naturlich kriegten wir alle Bären zu sehen, auch der wir schön kannten, aber da waren auch ein par speziellen bei. So wie zweimal Gloria, der charter Bär und der normale Bär, beachte den verschiedene farben vor den Hund.

Claro que tambien pudimos ver los ositos regulares que ya conociamos, pero tambien tenian en exibicion unos especiales. Por ejemplo: Julia, Gloria, el solo para miembros, las otras piezas para miembros y tambien me di cuenta de los diferentes colores de los perros.

Also there was Bobby, the English Exclusive and Felix, the German Exclusive. I added Felix because here he had different colors.

Bobby, de Engelse Exclusieve beer was er ook en ook Felix, de Duitse Exclusieve beer. Ik heb een fotootje van Felix erbij gedaan omdat hij hier andere kleuren had.

Bobby, der Englische exklusive Bär war auch da und auch Felix, der Deutsche exklusive Bär. Ich habe ein bild von Felix dabei getan, weil er hier andere farben hat.

Tambien ahi estaba Bobby, el Exclusivo Ingles y Felix, el Exclusivo Aleman. Nombro a Felix porque este tambien tenia diferentes colores.

 There were some very beautiful new ones there, they were listed as being membears bears, which I didn't quite understand. Because we have those actors as a membears bear next year. So my guess is as good as yours about these two new ones I saw there. I do think that they will be the new FBP pieces for 2000, because they were standing together with Ray.(with a little card underneath them saying: clubbear for 2000). So these are the first pictures you are getting.

Er stonden er hele mooie bij, met een kaartje eronder waar opstond dat ze clubberen waren voor 2000. Iets wat ik niet goed begreep want die serie met Gloria zijn de nieuwe clubberen voor 2000. Mijn vermoeden is dat dit de nieuwe FBP beren gaan worden voor 2000, omdat ze bij Ray stonden en Ray zou inderdaad al 1 van de nieuwe FBP worden voor 2000. Dit zijn de eerste foto's die jullie te zien krijgen:

Da waren ein par sehr schöne neue mit eine karte "mitgliedsbären 2000". Ich verstand dass nicht so gut, denn die serie mit Gloria sind die neue mitgliedsbären. Ich denke dass es die neue Bonusfiguren sind für 2000, weil sie bei Ray standen. Von Ray ist es schön bekannt das er ein von der neue Bonusfiguren 2000 wird. Dies sind der erste bilder die man sehen kann davon.

Habian otros nuevos y muy lindos, estaban listados como osos para miembros, lo cual yo no entendi muy bien porque nosotros tenemos esas figuras como osos para miembros, para el proximo ano. Asi que mi opinion es tan buena como la de ustedes, sobre estos dos nuevos ositos que vi ahi. Si creo que seran las nuevas FBP piezas para el 2000 porque estaban parados juntos con Ray (con una pequena tarjeta que a los pies de ellos que decia: osito par el club para el 2000. Estas son las primeras fotos de ellos que estan viendo.

And of course the china was there too! En natuurlijk stond het serviesgoed er ook! Und naturlich war das Deutsche Tafelgeschirr auch da! Y claro, la porcelana estaba ahi tambien!

Then off to yet another tent to get Tammy. En hop naar de volgende tent om Tammy te halen. Und weiter ging es wieder zum nächste Zelt um Tammy zu holen. Luego nos fuimoa a otro pabellon a recibir a Tammy.

A coin we received by playing a game.

We kregen een muntje na het spelen van een spelletje.

And then I have taken some pictures of the park were they held this Event: Land of Ever.

En dan heb ik wat foto's gemaakt van het park waar dit evenement plaatsvond: Land van Ooit.

Und dann noch was bilder von das Park wo alles statt fand: Land von Jemals.

He tomado unas fotografias del parque donde tuvieron este evento: Tierra de Siempre

The line up for the game tents. You could throw a dice and win something like pins and earrings, or the little cookbook, or a coin, a plush bear,....

Aanschuiven voor de spellententen. Je kon er allerlei kleine dingetjes winnen: broches en oorbellen, het kleine kookboekje, een muntje, een plush beertje,...

Im linien für Spielzelten. Mann könnte hier knobeln für kleine Preisen: Brosches und Ohrringen, das klein Kochbuch, eine Münze, ein kleine Plusch Bär,...

Parados en linea para jugar. Podiamos tirar un dado y ganar algo como, broches y aretes, libritos de cocina, monedas, ositos de felpa....

Big orchestra for entertainment. Groots orkest! Grosses Orkest! Gran orquesta para nuestro entretenimiento.

And this was our little group we went with. Sitting down are Tinus, Jack and Peter. Standing are Donald, Nancy and Ineke.

En dit was ons groepje: Zittend: Tinus, Sjaak en Peter. Staand: Donald, Nancy en Ineke.

Und dies ist unsere Gruppe: sitzend von links nach rechts: Tinus, Sjaak und Peter. Stehend: Donald, Nancy und Ineke.

Este es el pequeno grupo con que fuimos: sentados, Tinus, Jack y Peter. Parados, Donald, Nancy e Ineke.

 

We had a great day, but very tiring one! And we all got what we came for: The special bears and a preview of the new ones.

We hebben een hele leuke dag gehad, maar erg vermoeiend! En we hadden waar we voor gekomen waren: de speciale beren en een preview van wat ons nog te wachten staat.

Wir hatten eine fabelhafte Tag, aber auch sehr ermüdet. Und wir haben bekommen wo wir für kamen: der speziellen Bären und ein blick auf was wir erwarten können.

Tuvimos un buen dia y tambien fue muy cansado! Todos conseguimos lo que queriamos. Los osos especiales y los avances de los nuevos.

 

I hope you all enjoyed to little visit to this Event Day. Till Ever!

Ik hoop dat jullie genoten hebben van dit bezoekje aan de Berendag. Tot Ooit!

Espero que gozaran la pequena visita a este Evento del Dia. Hasta siempre!
 

(This article was written by Nancy de Ronde-Buhler. All pictures were made by Nancy de Ronde-Buhler. For the use of these pictures or text, please contact Nancy de Ronde-Buhler. Dit artikel werd geschreven door Nancy de Ronde-Buhler. Alle foto's zijn gemaakt door Nancy de Ronde-Buhler. Voor het gebruik van de foto's of tekst, gelieve contact op te nemen met Nancy de Ronde-Buhler.) Dieses artikel ist geschrieben dürch Nancy de Ronde-Bühler, exklusief für The Teddies Trader. Alle Bilder sind gemacht durch Nancy de Ronde-Bühler, exklusief für The Teddies Trader. Für das gebrauch von Bilder oder Tekst, frage an Vivienne Wiltberger von The Teddies Trader oder Nancy de Ronde-Bühler von Teddies Wonderland. Article was translated to the German language by Ineke van Baaden. Este articulo fue traducido al espanol exclusivamente para Teddies Wonderland por Berta Muyshondt.